Φωτογραφίες

του Ξενώνα Κύνθια και της θέας στη Λίμνη Πλαστήρα

Δείτε τα δωμάτια του ξενώνα μας

Υπέρικο

superior δίκλινο

Αλθαία

δίκλινο

Ελλέβορος

δίκλινο

Ιάσμη

δίκλινο

Αστοιβή

δίκλινο

Γυνέριο

δίκλινο